Nieuws van de oudercommissie

Net als elke andere kinderopvang organisatie is ook bij De Poppenkast een oudercommissie actief. Minimaal 4x in het jaar, indien nodig vaker, komen wij bijeen om samen met de directie te vergaderen over zaken omtrent de opvang. Thema’s die onder andere worden besproken zijn: veiligheid, gezondheid en hygiëne, tarieven, pedagogisch beleid, protocollen etc.

Lees meer>>>

Reacties zijn gesloten.