Pedagogischbeleid

Hier vindt een opsomming van de belangrijkste uitgangspunten die terug komen in ons pedagogisch beleid. Het complete beleid kunt u opvragen bij de directie.

 • Veiligheid en hygiëne staan zeer hoog in het vaandel.
 • Regelmaat en voldoende rustmomenten.
 • Actief en avontuurlijke buitenschoolse opvang.
 • Buitenspelen is een zeer belangrijk aspect van het opgroeien.
 • Gezonde levensstijl stimuleren, sport, spel en gezond eten.
 • Inspelen op het talent van de kinderen, wat vind je leuk om te doen?
 • Werken aan het zelfvertrouwen.
 • Ruimte voor eigenheid van elk kind, ieder kind verdient de benadering die bij hem past.
 • Even lekker uitrazen moet kunnen, dus plek om te rennen en te gillen is nodig, ook in een gebouw.
 • Aandacht voor baby opvang, meer op schoot, elke dag naar buiten, snoezelen.
 • Samenwerking met basisonderwijs.
 • Buitenruimte is ontdekkingsgericht, prikkelend voor fantasie en ontwikkeling.
 • De aanwezigheid van een moestuin, leren over de natuur en met respect hiermee omgaan.
 • Positieve opvoedingsstijl, negatief gedrag ombuigen naar positief.
 • Normen en waarden horen bij het opgroeien, hoe ga ik met anderen om?
 • Zelfstandigheid bevorderen, Plaats om creativiteit te bevorderen, er mag altijd geknutseld en geschilderd worden in onze atelierhoek.