Tipkrant Positief Opvoeden

TipkrantDe achtste Tipkrant Positief Opvoeden: ‘Opvoeden = Teamwork’ is uit!

Begin oktober verschijnt alweer de achtste editie van de Tipkrant Positief Opvoeden. Het centrale thema in deze krant is ‘Opvoeden = Teamwork’. Dit keer is de Tipkrant digitaal beschikbaar, en dus online te lezen voor ouders. Lees verder

Nieuws van de oudercommissie

Net als elke andere kinderopvang organisatie is ook bij De Poppenkast een oudercommissie actief. Minimaal 4x in het jaar, indien nodig vaker, komen wij bijeen om samen met de directie te vergaderen over zaken omtrent de opvang. Thema’s die onder andere worden besproken zijn: veiligheid, gezondheid en hygiëne, tarieven, pedagogisch beleid, protocollen etc.

Lees meer>>>

Hoe zit het met toeslag als ik mijn baan verlies?

Kinderopvangtoeslag: Hoe zit het met toeslag als ik mijn baan verlies?

Ouders die worden ontslagen of om een andere reden stoppen met werken, hebben nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Sinds de koppeling van de kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren, staat het aantal opvanguren per ouderpaar vast: het aantal uren van de ouder die het minste werkt, is hierin doorslaggevend. Behalve kinderopvangtoeslag over die uren heeft een ouder ook recht om die uren op te maken in de kinderopvang. Lees verder