Veranderingen voor 2019

Tarieven

Zoals elk jaar, zullen ook onze tarieven weer worden aangepast. Dit is in overleg en met goedkeuring van de oudercommissie gebeurd. De tarieven voor komend jaar kunt u terugvinden op onze website en voorlopig op de deuren en prikborden bij De Poppenkast. Vergeet niet dat u de nieuwe tarieven doorgeeft aan de belastingdienst.

Groepsindeling

We bestaan momenteel uit 3 verticale groepen waarvan de peuters ’s morgens naar de peutergroep gaan boven. Hier komen dan een aantal peuters bij voor de peuterspeelzaal en in de middag gaan deze peuters weer naar huis en de rest komt weer naar beneden op de verticale groepen. Vanaf medio januari zal deze situatie veranderen.

In de nieuwe situatie zullen wij gaan werken met twee baby groepen 0-2 jaar en twee peutergroepen 2-4 jaar. Dit in nauw overleg met het team, de oudercommissie en de gemeente.

De nieuwe situatie zal zorgen voor meer rust en stabiliteit voor alle kinderen en ouders, maar ook voor onze medewerkers. De mentor van uw kind zal u in de komende tijd informeren over welke groep uw kind geplaatst gaat worden en met welke leidsters u dan te maken krijgt. In de meeste gevallen zal de vertrouwde situatie in stand blijven. Groep 2 en 3 zullen babygroepen worden en groep 1 en de peuterspeelzaal boven worden peutergroepen. (voor de peuterspeelzaal veranderd er niets, tijden etc blijven gelijk) De peutergroep boven krijgt een eigen ingang en ook daar komt een kapstok met de tassen van de kinderen eraan.
Voor de bso zal er in deze nieuwe situatie weinig veranderen, we zijn bezig met een nieuwe indeling van de ruimte en er is veel nieuw speelgoed aangeschaft. De overgang peutergroep naar bso zal wel soepeler verlopen door intensievere samenwerking tussen beide groepen.

Onderhoud

In de komende maanden zal de vloer in de hal boven worden vervangen. Ook komen er schilders om de wanden en het houtwerk te schilderen. Buitenom is van de zomer gebeurd zoals u vast gezien heeft.
Indien u vragen heeft horen wij dit graag, we kijken erg uit naar komend jaar en hopen u ook in 2019 van goede opvang te kunnen voorzien.

Reacties zijn gesloten.