Kinderopvang De Poppenkast

 Poppenkast Kwaliteit en Natuurbeleving

Blosse neemt kinderopvang De Poppenkast over.

Vanaf 1 januari 2024 draagt De Poppenkast de kinderopvang over aan Blosse opvang.

Blosse heeft de ambitie om op elke locatie een volwaardig kindcentrum te realiseren. Dat betekent dat opvang en onderwijs onder één regie (van Blosse) wordt georganiseerd. Om die reden is Blosse met De Poppenkast overeengekomen om hun kinderopvangactiviteiten over te nemen.

Blosse, het bestuur van De Kiem dat in 2018 is ontstaan uit de samenwerking tussen schoolbestuur Flore en Stichting Kinderopvang De Egmonden, heeft de ambitie om op elke locatie in ons voedingsgebied een kindcentrum te realiseren. Dat betekent dat opvang en onderwijs onder één regie (van Blosse) wordt georganiseerd en daarmee de doorgaande ontwikkelingsbegeleiding verder kan worden uitgebouwd, voor de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

Pas wanneer de nieuwbouw voor kindcentrum De Kiem gereed is, en we verwachten dat dat nog een aantal jaar zal duren, worden de kinderen (of een deel daarvan) in het nieuwe gebouw van De Kiem opgevangen. Tot die tijd blijven de kinderen van de Poppenkast op de vertrouwde locatie aan de Mosselaan met de vertrouwde pedagogisch medewerkers. Meer informatie volgt.

Meer weten over Blosse kinderopvang? Link naar website https://www.blosse.nl/


Flexibele_opvang_Button    Natuurbeleving

 

Welkom bij Kinderopvang De Poppenkast

Wij zijn een kinderopvangorganisatie in Egmond aan den Hoef die bestaat sinds september 2010. In deze periode zijn we uitgegroeid tot een moderne organisatie met oog en oor voor wensen van ouders en kinderen. We bieden zowel complete dagopvang aan voor kinderen van 0-4 jaar als avontuurlijke buitenschoolse opvang van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Ook sinds 2016 een goede professionele en VVE gerichte peuterspeelzaal voor kinderen vanaf 2 jaar.

Op deze site informeren wij u uitgebreid over onze werkwijze, visie en pedagogische uitgangspunten.

Kinderopvang de Poppenkast

Onze visie is:

Ieder kind is anders… Het klinkt cliché, maar hoe vaak krijgt een kind de ruimte om echt zichzelf te zijn? Om uitbundig te zijn als hij vrolijk is (‘’He doe nou eens rustig’’), om het te laten als hij liever een boekje leest (‘’kom doe nou even gezellig mee…’’).

Mijn naam is Laura Veldt en ik ben eigenaar van de Poppenkast. Na zelf jaren in de kinderopvang te hebben gewerkt, vond ik het tijd worden om in te spelen op de grote behoefte aan kinderopvang in Egmond a/d Hoef. Een droom is werkelijkheid geworden, na jaren fantaseren over een eigen kinderopvangorganisatie, is het bedrijf nu een feit.

Alle ervaringen die ik in mijn werk als pedagogisch medewerker, als leidinggevende en als moeder van 5 kinderen heb opgedaan, komen tot uiting in dit moderne kinderopvang concept. Het is een enorme eer voor een organisatie als ouders hun kinderen aan hen toevertrouwen en zo wil ik hier ook mee omgaan. Wij maken gebruik van ruime groepen waar voldoende uitdaging is voor elk kind in elke ontwikkelingsfase. Verder beschikken we over een aparte snoezelruimte voor de allerkleinsten en een avontuurlijke en ontdekkingsgerichte buitenruimte. Ook hebben we een heus atelier voor toekomstige kunstenaars. Buitenlucht, ruimte, creativiteit en eigenheid zijn een aantal zaken die ik erg belangrijk vind. Ik wil weer terug naar de basis van de opvang: warme, uitdagende, fantasierijke en huiselijke opvang voor de jongsten en sportieve, avontuurlijke, uitdagende en uiteraard ook warme en huiselijke opvang voor schoolkinderen. Dit alles moet voldoen aan de hoogste kwaliteits en veiligheids eisen want niets is zo belangrijk als de opvang van uw kind.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van deze site en hopen u binnenkort te ontmoeten bij ‘’kinderopvang de Poppenkast’’. Vriendelijke groeten, Laura Veldt

De Poppenkast staat voor:

 • Wij gaan met onze tijd mee en werken, samen met ouders aan het ontwikkelen van
 • een gezonde leefstijl, veel buitenspelen, lekker bewegen en gezonde voeding.
 • Een compleet pakket, dus inclusief flesvoeding, flesjes, eten/drinken, luiers en reservekleding.
 • Ook alle activiteiten die we met de kinderen ondernemen zitten in het pakket. U betaald dus nergens extra voor.
 • Flexibele opvang mogelijk, dus ook toegankelijk voor mensen die onregelmatig werken.
 • Meer aandacht voor de allerkleinsten, een aparte snoezelruimte, juist wel veel op schoot en naar buiten!
 • Oog voor het kind als individu. Een drukker kind mag best wild doen en lekker ravotten terwijl een rustiger kind zich moet kunnen terugtrekken en zijn eigen weg wat meer gaan.
 • Natuurlijk stimuleren we het kind bij zijn ontwikkeling, maar zijn interesse en karakter blijven het uitgangspunt!
 • Pedagogisch medewerkers die betrokken zijn bij kinderen en ouders, die zien wanneer iemand binnenkomt en weten hoe de dag is verlopen bij het ophalen.
 • We doen er alles aan om mee te denken met ouders, bijvoorbeeld met ruilingen en extra dagen.
 • Een atelier voor de creatievelingen en een mooie ontdekkingsgerichte buitenruimte met moestuin.
 • Vervoer van en naar de bso zal voornamelijk lopend en per bakfiets gebeuren.
 • Voor uitstapjes verder weg hebben we een bus tot onze beschikking.
 • Sportieve activiteiten op de buitenschoolse opvang, voor degene die dit leuk vinden.
 • Directie is altijd aanspreekbaar en staat open voor ideeën voor verbetering van de opvang.
 • Voordelige tarieven en ruime openingstijden.

Kortom De Poppenkast is een vernieuwende, moderne kinderopvang, opgericht door een lokale ondernemer met kennis van zaken en hart voor het werken met kinderen. Naar mijn mening precies waar we behoefte aan hebben!