Brief aan ouders die gebruik maken van een gemeentelijke regeling voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Eerder hebben we u geïnformeerd dat door de coronacrisis uw opvanglocatie gesloten is van 16 maart t/m 28 april en dat wij noodopvang bieden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep en aan kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties. Ook informeerden wij u over de compensatie van de ouderbijdrage.

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatie. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden.

Dit is nu deels rond. In deze brief lichten we de regeling toe en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

U ontvangt geen kinderopvangtoeslag maar u maakt gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling voor de kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). Afhankelijk van hoe uw gemeente het gebruik van de subsidieregeling geregeld heeft, ontvangt u een factuur van de gemeente of van ons.

Maandelijks ontvangt u van ons een factuur voor uw eigen bijdrage aan de kinderopvang. Wij vergoeden deze eigen bijdrage voor de periode waarin de opvang gesloten is. Eind mei of juni ontvangt u van ons een creditfactuur die verrekend wordt met de eerstvolgende factuur.

U hoeft niets te doen.

Wat vragen wij van u?

Wij voeren op 28 april de incasso voor de maand mei uit. Wij vragen u om deze incasso niet stop te zetten of te storneren, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Er zijn meerdere redenen dat we u vragen om de factuur tóch te betalen:

1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en de kwetsbare kinderen.

2. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang behouden.

3. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang weer open kan – de draad snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers.

Mochten de maatregelen rondom het coronavirus verlengd worden tot na 28 april, dan loopt ook de compensatieregeling door: u betaalt de factuur voor de kinderopvang en het bedrag wordt door ons aan u terugbetaald.

Mocht u de factuur van maart en/of april nog niet betaald hebben dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

In het kort

  • Als u uw factuur van maart en april heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug.
  • Eind mei of juni wordt door ons uw eigen bijdrage terugbetaald.
  • Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen.

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

U kunt ook de website van de overheid raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van vertrouwen in De Poppenkast.

We wensen iedereen veel sterkte toe de komende weken, we missen de kinderen heel erg en hopen u en uw kind binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien!

Met vriendelijke groeten,

Laura Veldt, Kinderopvang De Poppenkast.