De eerste keer…

Voordat uw kind gebruik gaat maken van de opvang, nodigen wij u uit voor een rondleiding en een intake gesprek. In dit gesprek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de persoonlijke situatie van u en uw kind. Bijzonderheden worden besproken en algemene informatie wordt uitgewisseld aan de hand van vragenlijsten over uw kind. Met kinderen van de buitenschoolse opvang worden afspraken gemaakt over wat wel en niet mag tijdens hun verblijf op de bso. Deze gaan bijvoorbeeld over het zelf naar huis gaan, wel of niet zelfstandig buitenspelen etc.

Dit is het moment dat u kennismaakt met de pedagogisch medewerkers die uw kind zullen begeleiden tijdens uw werkzaamheden. Het is verstandig eventuele vragen die u voor ons heeft van te voren op te schrijven zodat u ze tijdens het gesprek niet vergeet te stellen. U heeft tijdens dit bezoek de mogelijkheid met uw kind de groep te bezoeken zodat uw kind alvast wat kan rondkijken.
U mag uw kind voor aanvang van plaatsing bij de dagopvang een ochtend brengen om te wennen. U brengt uw kind om 9.00u en haalt het om 12.00u weer op. Dit is een korte ochtend waarop uw kind rustig kan kennismaken met de pedagogisch medewerkers en de opvang situatie.

Wat belangrijk is bij het brengen van uw kind, is dat u als u aangeeft weg te gaan ook daadwerkelijk gaat. Kom de eerste keer wat eerder zodat u nog wat kunt spelen met uw kind voor u weggaat. Geef aan de groepsleiding aan dat u van plan bent te vertrekken zodat ze uw kind in de gaten kunnen houden of van u over kunnen nemen. Zeg dat u weggaat, en vanmiddag weer terugkomt om hem of haar op te halen. Houd het afscheid kort en bondig. We merken dat kinderen het vaak fijn vinden om samen met de ‘’juf’’uitgebreid te zwaaien naar pappa of mamma als ze weggaan. Heeft uw kind hier geen behoefte aan en gaat hij lekker spelen, kunt u dit het beste zo laten. Blijf niet op de groep nadat u afscheid hebt genomen en blijf buiten zicht van uw kind als u het pand nog niet gaat verlaten. De ervaring is dat als kinderen verdrietig zijn bij het afscheid, dit vrij snel over is. Als u dan weer verschijnt is dat misschien moeilijk voor u en uw kind. Wilt u weten hoe het gaat als uw kind verdrietig was bij het afscheid, kunt u altijd even bellen zodat wij u kunnen vertellen hoe het is verlopen. U bent bovendien altijd welkom met onze medewerkers te bellen als u wilt weten hoe het met uw kind gaat. Voor de buitenschoolse opvang hanteren we geen wendagen.