Hygiëne

Hygiëne is zeer belangrijk in de kinderopvang. Daarom zijn wij extra alert en maken we onze ruimtes en materialen zeer regelmatig en secuur schoon. Ook letten we erop dat de kinderen de handen regelmatig wassen en besteden we aandacht aan hoest en nies gedrag en zorgen we ervoor dat snottebellen zoveel mogelijk worden geveegd. Ook tijdens het toiletbezoek zorgen we voor hygiënische omstandigheden. Toch is het een feit dat wanneer meerdere kinderen bij elkaar zijn, er ook meer kans bestaat om ziek te worden dan thuis. Dit is een normaal verschijnsel. U kunt er rekening mee houden dat kinderen die nieuw zijn iets vaker een verkoudheids virus hebben dan normaal.