Huisregels

Bij De Poppenkast hanteren wij een aantal huisregels om de opvang optimaal aan te kunnen bieden en om te voorkomen dat er vervelende dingen gebeuren. Wij vragen u regelmatig op deze site te kijken naar deze regels omdat er regelmatig zaken worden aangepast, wij danken u voor uw begrip.

Maakt u bij het halen en brengen alstublieft gebruik van de parkeervakken aan de voorzijde van het pand. Aangezien we veel waarde hechten aan het buitenspelen vragen wij uw kind gepaste kleding aan te doen die vies mag worden. Wij beschikken bij eventuele ongelukjes over voldoende reserve kleding.

Mocht uw kind afwezig zijn door ziekte, vakantie of andere oorzaken willen wij dit graag van u weten, u kunt vanaf 7.00u bellen. Mochten er medicijnen toegediend moeten worden vragen wij u een ondertekend medicijn briefje in te leveren waarop de gegevens van de medicijnen staan en de hoeveelheid en frequentie waarop het medicijn gegeven dient te worden. U kunt deze briefjes ten alle tijden aan ons vragen. Dit geld ook voor homeopathische middelen.

Wij vragen u om uw kind beperkt speelgoed van huis mee te geven. Mocht het toch eens voorkomen vragen wij in verband met veiligheid om degelijk, niet beschadigd speelgoed mee te geven gepast bij de leeftijden van de kinderen die in de groep van uw kind worden opgevangen. Houd u er rekening mee dat speelgoed van thuis kwijt kan raken of kapot kan gaan, wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.

Mocht u een handtas, jas en andere zaken mee naar binnen nemen, verzoeken wij u deze hoog weg te leggen of op de gangen te laten zodat de kinderen er niet per ongeluk iets (gevaarlijks) uit kunnen halen.

Bij De Poppenkast wordt niet gerookt.

Vanaf heden zullen de hoesjes voor de schoenen niet alleen met slecht weer worden gedragen, maar alle dagen tijdens breng/haalmomenten.

Tevens vragen wij u deuren die gesloten zijn ook weer achter u te sluiten. Dit ter voorkoming van gevaarlijke situaties. Wij bieden flesvoeding aan van Nutrilon en flessen van Avent. Mocht u voorkeur hebben voor andere merken vragen wij u deze zelf aan uw kind mee te geven. Mocht uw kind gebruik maken van andere dan standaard flesvoeding is overleg noodzakelijk. (We hebben een aantal varianten in het pakket, maar niet alle dieetvarianten)

Onze voeding is gezond en verantwoord. Wij vragen u om uw kind geen snoep en andere ongezonde tussendoortjes mee te geven. Voor verjaardagen en traktaties hebben wij genoeg leuke ideeën voor u en ook op het internet zijn genoeg leuke ideeën te vinden voor verantwoorde traktaties.

Als ouders jarig zijn, vinden wij dat leuk om te weten, wie weet komt uw kind wel met een verrassing thuis…Voor overige vrienden en familie kunnen wij niet altijd iets maken, u begrijpt dat dit teveel tijd gaat kosten.

Tijdens haal en breng momenten hebben de pedagogisch medewerkers tijd om met u de nacht/dag door te nemen en eventuele bijzonderheden te bespreken. Mocht u behoefte hebben aan wat meer tijd, kunt u op elk gewenst moment een gesprek aanvragen. Tenminste een keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek. Tijdens deze gesprekken wordt de observatie van uw kind met u besproken en kunt u vragen stellen.

Mocht uw kind tijdens de opvang ziek worden nemen we altijd contact met u op. We bespreken dan met u wat er mis is en of hij eventueel opgehaald zal moeten worden. We hebben er begrip voor dat het lastig kan zijn uw kind op te halen en verzoeken dit uitsluitend als wij van mening zijn dat de ziekte van uw kind ten koste gaat van het kind zelf, of van de opvang van de andere kinderen. Wij hanteren de richtlijnen van de GGD.

Bij calamiteiten met uw kind wordt u onmiddellijk op de hoogte gesteld. Wij leggen contact met uw huisarts (of andere hulpverlening) voor overleg. Mocht dit problemen geven gaan wij naar onze eigen huisartsen praktijk waar altijd een arts beschikbaar is. Dit geldt ook voor eventuele tandheelkundige hulp. Wij houden een ongevallen registratie bij van de ongelukjes die bij ons gebeuren.

De toegangsdeur is ten alle tijden gesloten. Om binnen te komen heeft u een code nodig die u persoonlijk van de directie ontvangt. Deze code is alleen voor ouders/verzorgers. We verzoeken u de code niet aan derden te geven, ook niet aan opa’s en oma’s of kinderen zelf. Dit om de veiligheid van uw kinderen en onze medewerkers te garanderen. Er hangt een camera gericht op de toegangsdeur die iedereen registreert die het pand in en uit gaat.

Wij werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Hierdoor zijn wij verplicht elke vorm van zorg met u te bespreken. Het kan dus zijn dat u door onze medewerkers wordt benaderd wanneer zij een situatie signaleren die zij graag met u bespreken. We vragen uw begrip en medewerking in deze situatie. Ook hebben wij een speciaal opgeleide aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Zij coördineert het proces wanneer de meldcode wordt gehanteerd, voor vragen kunt u bij haar (Laura Veldt) terecht.

Op deze site vindt u een korte indruk van ons pedagogisch beleid. Een uitgebreide versie is te verkrijgen bij de directie. Het beleid is dynamisch en wordt regelmatig bijgesteld door ons team.

Wij verzoeken iedereen die ons pand betreedt, zich te vergewissen van het ontruimingsplan en plattegrond van het pand. Deze hangen o.a. op het informatiebord in de centrale hal. Onze medewerkers zijn allemaal in het bezit van een kindgerichte EHBO diploma. Tevens zijn een aantal van ons opgeleid als BHVer. Elk jaar worden deze cursussen herhaald.

Wij vertonen op de site/in de nieuwsbrief/lokale bladen regelmatig foto’s van de activiteiten die wij met de kinderen ondernemen. Wij horen het graag als u er geen prijs op stelt dat uw kind op deze foto’s staat. Indien u de plaatsingsovereenkomst hebt getekend gaat u akkoord met onze huisregels en gaan wij er dus vanuit dat u deze kent.

Indien u dagen wilt ruilen is dat uitsluitend mogelijk als de groepsgrootte dit toelaat, we mogen het maximum aantal kinderen per leidster niet overschrijden, hiermee kunnen we de kwaliteit en veiligheid blijven garanderen. Ruilen kan uitsluitend binnen twee weken en dat betekent dat we niet iedereen kunnen helpen. Duidelijk moet zijn dat wij er alles aan doen om uw verzoek voor een ruiling in te willigen, maar dat het geen recht is wat u hebt als ouder. Indien u binnen 24 uur afmeldt kunt u geen ruiltegoed opbouwen en is er geen mogelijkheid tot ruilen. Wij hopen op uw begrip.

U heeft altijd de mogelijkheid extra opvang af te nemen. Dit altijd in overleg met ons, er moet net als bij ruilingen wel plek zijn op de groepen.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is de vervanger van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Wij hebben binnen onze opvang een privacy beleid, waarin wij beschrijven welke persoonsgegevens wij hebben van onze klanten en medewerkers en waarvoor wij deze gebruiken. Ook staat hierin hoelang we bepaalde gegevens bewaren. Het privacy beleid staat ter inzage voor ouders en medewerkers op kantoor en kan op verzoek ingelezen worden.