Oudercommissie

Wie zijn wij?

Net als elke andere kinderopvang organisatie is ook bij De Poppenkast een oudercommissie actief. 4x in het jaar komen wij bijeen om samen met de directie te vergaderen over zaken omtrent de opvang. Wij zijn ouders die kinderen hebben binnen de dagopvang en/of de buitenschoolse opvang.

  • Esther (voorzitter), moeder van Roan (groep 2)
  • Astrid, moeder van Deborah (bso)
  • Maike, moeder van Nick en Amy, (bso)

Wat doen wij?

We zijn een klankbord voor de directie bij bepaalde vraagstukken. Wij helpen mee bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten en evenementen en wij hebben een adviserende taak als het gaat om beleidsvoering. Ook zijn wij aanspreekpunt voor ouders bij vragen of het inbrengen van ideeën.

Contact:

U kunt ons bereiken door ons aan te spreken bij De Poppenkast en/of op adres: oudercommissiedepoppenkast@gmail.com

Bijeenkomsten:

De bijeenkomsten van de oudercommissie zijn openbaar, u kunt deze ten alle tijden bijwonen. De vergadering in oktober is besloten en niet toegankelijk voor niet-leden. Datums staan in de map op de kluisjes in de keuken, hierin vindt u ook de notulen van elke vergadering.

Nieuwe leden:

Het aantal leden is bepaald op 3. Zodra er nieuwe leden nodig zijn spreken we alle ouders aan om dit in overweging te nemen.