Privacy beleid

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is de vervanger van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Wij hebben binnen onze opvang een privacy beleid, waarin wij beschrijven welke persoonsgegevens wij hebben van onze klanten en medewerkers en waarvoor wij deze gebruiken. Ook staat hierin hoelang we bepaalde gegevens bewaren. Het privacy beleid staat ter inzage voor ouders en medewerkers op kantoor en kan op verzoek ingelezen worden.