Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag regelt de financiering van de opvangkosten. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. De ouders sluiten zelf een contract met de kinderopvang organisatie. De rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang. Deze tegemoetkoming in de kosten moeten ouders zelf aanvragen. De belastingdienst stort deze bijdrage in maandelijkse termijnen. De werkgevers van beide ouders mogen maximaal een derde van de kosten belastingvrij vergoeden.

In deze wet zijn ook de basiskwaliteiten geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht de opvang te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht de ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elke organisatie is tevens verplicht een oudercommissie in te stellen. Zij adviseren over zaken als pedagogisch beleid en tarieven.

De inspecties worden uitgevoerd door de GGD. Kinderopvangorganisaties die aan de eisen voldoen, worden opgenomen in de gemeentelijke en landelijke registers kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op een vergoeding als de kinderopvangorganisatie is geregistreerd.

Meer informatie: Kinderopvangorganisaties geven gegevens door aan Toeslagen 

De LRK nummers van De Poppenkast zijn:
Dagopvang (0-4jaar): 158900856
Buitenschoolse opvang: 188699120 

 

Kinderopvangtoeslag
Online rekenhulp kinderopvangtoeslag

Mensen die een beroep willen doen op de kinderopvangtoeslag kunnen via deze link uitrekenen hoeveel toeslag ze zullen ontvangen.
Wat ouders zelf moeten betalen is onder andere afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang.
Ieder jaar veranderen de regels voor de kinderopvangtoeslag, u vindt hiervan meer informatie via de volgende link. >>lees hier verder<<
U heeft bij de aanvraag van toeslag de LRK nummers nodig, deze vindt u op onze website bij Wet Kinderopvang.