Openingstijden

De Poppenkast is het gehele jaar geopend, met uitzondering van officiële feestdagen (nieuwjaarsdag, 2e paasdag, koningsdag, hemelvaart, 2e pinksterdag en 1e en 2e kerstdag, eens per 5 jaar tijdens bevrijdingsdag)

Dagopvang:

maandag t/m vrijdag
7.00 uur tot 18.30 uur

Voorschoolse opvang

maandag t/m vrijdag
7.00 uur tot 8.30 uur

Naschoolse opvang

maandag t/m vrijdag
7.00 uur tot 18.30 uur

Heeft u andere wensen voor de openingstijden horen wij dit graag, we proberen er alles aan te doen tot een oplossing te komen.