Pedagogisch beleid van de Poppenkast

Onze pedagogische uitgangspunten vindt u in de opsomming hieronder. Wij hechten
veel waarde aan de pedagogiek binnen onze opvang en werken jaarlijks aan de kwaliteit
en ontwikkeling van onze medewerkers op pedagogisch gebied. Actuele stukken en het
jaarlijks onderhouden pedagogisch beleid voor dagopvang en bso kunt u opvragen en
inzien op onze locatie. Ook kunt u onze Pedagogisch coach (Anneke Huijboom) een mail
sturen met vragen op het gebied van pedagogiek. poppenkast.anneke@gmail.com

 • Veiligheid en hygiëne staan zeer hoog in het vaandel.
 • Regelmaat en voldoende rustmomenten.
 • Actief en avontuurlijke buitenschoolse opvang.
 • Buitenspelen is een zeer belangrijk aspect van het opgroeien.
 • Gezonde levensstijl stimuleren, sport, spel en gezond eten.
 • Inspelen op het talent van de kinderen, wat vind je leuk om te doen?
 • Werken aan het zelfvertrouwen.
 • Ruimte voor eigenheid van elk kind, ieder kind verdient de benadering die bij hem past.
 • Even lekker uitrazen moet kunnen, dus plek om te rennen en te gillen is nodig, ook in een gebouw.
 • Aandacht voor baby opvang, meer op schoot, elke dag naar buiten, snoezelen.
 • Samenwerking met basisonderwijs.
 • Buitenruimte is ontdekkingsgericht, prikkelend voor fantasie en ontwikkeling.
 • De aanwezigheid van een moestuin, leren over de natuur en met respect hiermee omgaan.
 • Positieve opvoedingsstijl, negatief gedrag ombuigen naar positief.
 • Normen en waarden horen bij het opgroeien, hoe ga ik met anderen om?
 • Zelfstandigheid bevorderen, Plaats om creativiteit te bevorderen, er mag altijd geknutseld en geschilderd worden in onze atelierhoek.