Flexibele opvang

Door drukte op de groepen zijn de plekken voor flexibele opvang op de babygroepen momenteel vol. Dit betekend dat we voor kinderen van 0-2 jaar momenteel geen flex contracten kunnen uitgeven. Zodra dit weer mogelijk is, zal deze mededeling worden verwijderd. U kunt altijd contact met ons opnemen als u meer wilt weten over dit onderwerp.

 

Flexibele opvang:

Flexibele of incidentele opvang is een vorm van opvang welke erg fijn is voor ouders met een
onregelmatige baan (luchtvaart, ziekenhuis etc.) of voor mensen die naast hun reguliere en vaste dagen af en toe extra opvang nodig hebben (bijvoorbeeld als opa en oma op vakantie gaan etc.)

Deze vorm van opvang geeft ouders de vrijheid alleen opvang af te nemen op dagen dat ze het echt nodig hebben. Zolang de veiligheid en gezondheid van een kind niet in het geding komt stellen wij geen eisen aan minimum aantal af te nemen dagen.

Wat daarbij belangrijk is, is dat een kind de gelegenheid heeft en krijgt om zich veilig te kunnen hechten aan onze medewerkers en de gang van zaken op de groep. Indien dit niet lukt door teveel onregelmatigheid of te weinig komen om te wennen, stellen wij voor om een of twee vaste opvang momenten af te nemen, dit kan in de vorm van het samenspeel arrangement (0-2 jaar) of 1 of 2 dagen peuterspeelzaal naast de flexibele opvang. Sommige kinderen hebben dit nodig om zich veilig te voelen en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een vaste dag of dagdeel is ook mogelijk, kijk voor meer informatie bij ‘’dagopvang’’.

Indien u flexibele opvang afneemt is het belangrijk dat u dit tijdig (liefst 4 weken vooraf) en via mail aanvraagt. Op deze wijze hebben wij uw aanvraag op papier en kunnen wij een juiste planning maken op de groep met de kind aantallen en het juiste aantal medewerkers daarbij. Indien u kort van te voren aanvraagt kan het ijn dat de groep van uw kind vol is en dat we uw toestemming vragen om op een andere (bekende0 groep op te vangen of we moeten u teleurstellen en geen plek hebben.

Flexibele opvang op de dagopvang is altijd voor een hele (11 uur) of een halve (5,5) dag. Ook kunt u kiezen voor (extra) peuterspeelzaal of samenspelen.
Voor of na het samenspelen of de peuterspeelzaal is altijd de mogelijkheid om losse uren af te
nemen, dit kan te allen tijden en hoeft u niet lang vooraf aan te vragen maar kan ook nog op de dag zelf. Op de BSO is het een hele middag na school tot 18.00 uur of de ochtend voor school. Ook kunt u kiezen voor een hele of halve dag vakantieopvang. Indien u meer informatie wilt horen we het graag.

Contact met Kinderopvang de Poppenkast

 

Verification