Peuterspeelzaal bij De Poppenkast

Onze peuterspeelzaal is geschikt voor alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. Zowel kinderen die onze opvang bezoeken als kinderen die hier alleen komen voor de peuterspeelzaal zijn welkom. De gemeente subsidieert de kosten voor ouders die geen recht hebben op kinderopvang toeslag. Zie wat u aan ouderbijdrage kwijt bent op de ouderbijdrage tabel bij onze tarieven. (link naar tarieven)

De peuterspeelzaal van De Poppenkast is een voorschoolse voorziening met een gezellige en goede sfeer waar veel vriendschappen ontstaan. Tevens is de peuterspeelzaal een begrip voor ouders die een goede en flexibele peuterspeelzaal zoeken. Onze peuterspeelzaal een plek waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar veel leren en op een speelse manier worden voorbereid op het basis onderwijs. We werken met een voor en vroegschools educatie programma (VVE) genaamd: Peuterplein. Dit is een complete methode vol met variërende activiteiten gericht op de ontwikkeling van de peuters. Wij bieden deze activiteiten aan in verschillende thema’s welke gericht zijn op de belevingswereld en de interesses van de peuter leeftijd. De kinderen worden 2x per jaar geobserveerd om op de hoogte te blijven van de individuele ontwikkeling. Zo kunnen we eventuele dreigende ontwikkelingsachterstanden tijdig opmerken en zijn wij altijd op de hoogte van ieder kind zijn ontwikkeling. Een keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. Indien ouders of medewerkers behoefte hebben aan extra gesprekken is dit altijd mogelijk.

De peuterspeelzaal is 40 weken per jaar open, niet in de schoolvakanties. De openingstijden zijn 8.30-11.30 uur. Heeft u langer opvang nodig? U kunt altijd eerder brengen of later ophalen, dat is nooit een probleem en is een extra luxe die wij u kunnen bieden. De tarieven hiervoor vindt u op de tarieven pagina bij flexibele opvang. De peuterspeelzaal is gelijk aan de dagopvang en dat betekend dat u geen extra kosten heeft wanneer er uitstapjes zijn en dat u geen eten, drinken en luiers etc. mee hoeft te geven. Wij hebben alles in ‘’huis” en daar maakt ieder kind gebruik van.

Een ochtend peuterspeelzaal bij De Poppenkast:

  • De peuters worden gebracht en gaan vrij spelen (dat kan ook buiten zijn)
  • We gaan opruimen
  • We gaan in de kring liedjes zingen, fruit eten en wat drinken
  • Daarna gaan we naar de wc (of verschonen we de luiers)
  • De helft van de groep gaat buiten spelen en de andere helft van de groep gaat knutselen of
  • krijgt een andere activiteit aangeboden (in kleinere groepjes is er meer rust voor de activiteiten)
  • We gaan een boekje lezen of doen een kringactiviteit met de kinderen
  • De andere helft van de groep gaat naar buiten en op de groep wordt weer een activiteit aangeboden
  • Dan worden de kinderen die een peuterochtend aanwezig zijn weer opgehaald.
  • Bij heel slecht weer of juist erg warm weer kan het zijn dat wij van het vaste ochtendprogramma afwijken. Ook gaan we net als met de kinderen van onze dagopvang, veel op pad met de peuters naar het bos, de boerderij etc. Buitenspelen en opgroeien in de natuur zien wij als een heel belangrijk onderdeel van het opgroeien.

Peuterspeelzaal in de middag

Wilt u liever dat uw (oudere) peuter onze peuterspeelzaal in de middag bezoekt? Dat is zeker mogelijk! Wij vragen u contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

Ouderbetrokkenheid

We informeren ouders regelmatig over de ontwikkelingen op de peuterspeelzaal door de gesprekjes bij het brengen en halen, de oudergesprekken (1x per jaar) en ook via onze app klasbord met foto’s en korte verhaaltjes (vraag aan onze medewerkers om de inlogcode voor de groep van uw kind)

Wij geven aan het begin van elk nieuw thema een ouderbrief mee waarin het nieuwe thema staat beschreven en tips om thuis met het thema aan de slag te gaan. Wilt u tussendoor weten hoe het met uw kind gaat? U kunt altijd even bellen of een bericht sturen. Op onze facebook pagina zetten we ook regelmatig korte verslagjes. De kinderen staan onherkenbaar op deze foto’s maar u krijgt toch een indruk van onze activiteiten.

VVE toekenning

Heeft uw kind via het consultatie bureau of een andere weg een VVE toekenning? (een dreigende taalachterstand bijvoorbeeld) Wij zijn een VVE gecertificeerde peuterspeelzaal en hebben een uitgebreid programma om uw kind op een kundige, professionele en speelse wijze te helpen bij deze (taal) achterstand. Meer informatie kunt u opvragen via mail of bel voor een vrijblijvend gesprek met een van onze VVE medewerkers of onze pedagogisch coach Anneke Huijboom (poppenkast.anneke@gmail.com)

Wilt u een indruk krijgen van onze peuterspeelzaal? U bent van harte welkom om een kijkje te nemen. Mail of bel om een afspraak te maken naar 072-5070200 of info@kinderopvangdepoppenkast.nl