Sluiting wegens Corona virus.

Beste ouders, kinderen en andere belangstellenden.

 Vandaag heeft de overheid besloten om alle scholen en kinderopvang te sluiten in verband met het Corona virus.

Alleen de mensen die werken in cruciale beroepsgroepen kunnen aanspraak maken op de kinderopvang en het onderwijs.  Dit betekend dat ook wij voorlopig open zullen blijven voor kinderen wiens ouders in deze beroepsgroep werken. In de link kunt u nagaan of uw beroep hier ook onder valt.

Wat dit betekend voor u als ouder, voor ons personeel en voor ons als kinderopvang houders, is nu nog onduidelijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is laten we u dit weten. We vragen u allen om begrip en hopen deze periode  samen goed door te komen zodat we de opvang in de nabije toekomst weer voort  kunnen zetten.

Indien u twijfelt over of u uw kind wel of niet naar de opvang kunt brengen horen wij dit graag, wij doen er alles aan om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Wij vragen u om ook in deze situatie en indien u in een cruciaal beroep werkzaam bent,  de richtlijnen van het RIVM op te volgen en uw kind niet te brengen bij verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, hoesten, niezen en/of koorts. Helaas kunnen we uw kind niet opvangen onder die omstandigheden.

De dagopvang en de bso zal volgens de normale openingstijden draaien dus basisschool leerlingen halen wij op de gebruikelijke tijd uit school, graag horen we of uw kind de komende weken aanwezig zal zijn, zodat wij ons kunnen voorbereiden op wat komen gaat. Voor vragen zijn wij vanavond te bereiken op:

Telefoonnummer: 0620153821
Ik wens u allen veel liefde en gezondheid toe de komende tijd, zorg goed voor elkaar,

Laura Veldt, Kinderopvang De Poppenkast.


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen